• Αναζήτηση

1.115.900 ευρώ για βελτίωση του δρόμου Στούπα – Πλάτσα- ‘Αγιος Νίκωνας

Από εκπτώσεις προηγούμενων έργων χρηματοδοτείται νέο έργο, το οποίο αφορά στη βελτίωση της 1ης Επαρχιακής οδού Μάνης και συγκεκριμένα από Στούπα μέχρι Άγιο Νίκωνα/όρια νομού. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.115.900 ευρώ και στο πλαίσιο του εν λόγω έργου προβλέπονται εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου, όπως ασφαλτοστρώσεις, οριζόντια και κάθετη σήμανση κά.

Ροή Ειδήσεων