• Αναζήτηση

5ο ΓΕΛ Καλαμάτας «Ο τοίχος διδάσκει- Ο τοίχος έχει το δικό του μάθημα». Ένα πρωτοποριακό καινοτόμο πρόγραμμα

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα δράσης εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2020-2021 και συνεχίζεται το έτος 2021– 2022 στο 5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας με το τίτλο «Ο τοίχος διδάσκει», στο πλαίσιο εφαρμογής πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης.

Κάθε τοίχος έχει το δικό του μάθημα. Σε όλους τους τοίχους του σχολείου, ακόμη και στο εξωτερικό δάπεδο του προαυλίου, έχουν φιλοτεχνηθεί διάφορα γεωμετρικά σχήματα, ρητά, γνωμικά από τα γνωστικά αντικείμενα των αρχαιογνωστικών μαθημάτων, των θετικών μαθημάτων, και των άλλων διδασκομένων γνωστικών αντικειμένων. Φυσικά υπάρχει και ο χώρος, όπου οι μαθητές δημιουργούν τα δικά τους έργα και εκφράζουν ελεύθερα τις ανησυχίες τους.

Η πρωτοβουλία ανήκει σε όλους τους διδάσκοντες, οι οποίοι συνεχώς υποστηρίζουν δράσεις για την ανάπτυξη των μαθησιακών ικανοτήτων των μαθητών και προβαίνουν σε εκπαιδευτικές καινοτομίες. Το καλλιτεχνικό μέρος ανέλαβε ο κος Ιωάννης Τσιμόγιαννης, ο οποίος αμισθί δημιούργησε και δημιουργεί τα έργα αυτά με συμμετοχή όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Με τη δράση αυτή επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση, η οργάνωση και η στήριξη θεσμοθετημένων καινοτομιών και δράσεων παιδαγωγικής υφής, καθώς και η δημιουργία παιδαγωγικού κλίματος. Μέσω αυτής αναδεικνύεται η συμβολή των εκπαιδευτικών στη δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, στην προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ των ιδίων και των μαθητών, στην εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία, στην πρόληψη προβλημάτων πειθαρχίας, στην επίλυση διαφορών και στη διαχείριση συγκρούσεων με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, ώστε με τη συνεργασία και την αλληλεπίδρασή να βελτιώνεται προς το καλύτερο η γνωστική ικανότητα των διδασκομένων.

Η δράση αυτή θα συνεχιστεί και το ερχόμενο σχολικό έτος, με την πλέον ενεργή συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών αλλά και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ευχαριστίες οφείλονται στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας κ. Νικόλαο Πεφάνη για την πολυποίκιλη αρωγή του, στο Δήμο Καλαμάτας και ιδιαιτέρως στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας και στον Πρόεδρο της κο Ηλία Γυφτέα για την οικονομοτεχνική υποστήριξη και βεβαίως στον καλλιτέχνη κο Ιωάννη Τσιμόγιαννη για την εμπνευσμένη δημιουργία του και την όλη συνεργασία του.

 

Ροή Ειδήσεων