Η εξέλιξη της υλοποίησης των έργων διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν το θέμα της συνάντησης του Προέδρου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου με το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκο στην Καλαμάτα . Ο γενικός γραμματέας μεταξύ άλλων ζήτησε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χωροθέτησης των σταθμών μεταφόρτωσης.