Ολοκληρώνεται ο καθαρισμός της κοίτης του Νέδοντα, από συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας μια πολύ σημαντική παρέμβαση.