Πραγματοποιήθηκε, στο Δημαρχείο Καλαμάτας σύσκεψη σχετικά με την επικαιροποίηση του master plan λιμένα Καλαμάτας.Το προτεινόμενο master plan θα εισαχθεί προς γνωμοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, ενώ έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας.