Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας που ψηφίζεται την Πέμπτη στη Βουλή αντικαθιστά όλα τα επιμέρους μέσα ρύθμισης οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και από την ερχόμενη Πρωτοχρονιά θα δίνει τη δυνατότητα τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο και σε επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ή να απαλλαγούν από το σύνολο των χρεών τους, υπό την προϋπόθεση ρευστοποίησης της περιουσίας τους.