• Αναζήτηση

Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τις επιχειρήσεις που ενισχύονται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου λόγω της COVID-19

Αναρτήθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα έγκρισης ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδηµία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Πελοπόννησος 2014-2020», μετά από Ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αναλυτικά οι Πίνακες ⤵

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%9947%CE%9B1-%CE%9A%CE%A32?inline=true&fbclid=IwAR2FmUr9nn47N_h5b3mF22T2Pycp6bltMCb1EByZ3rCs0H84LUG1w6_YyE0

 

Ροή Ειδήσεων