• Αναζήτηση

Απόσυρση ΕΑΦΔΣΣ & διασύνδεση με POS των ταμειακών συστημάτων στις επιχειρήσεις εστίασης

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του/καταστήματα εστίασης:

 

Υποχρεωτική απόσυρση ΕΑΦΔΣΣ και απλών ΦΗΜ και αντικατάσταση αυτών

Έως 31/10/2024 η απόσυρση των ΕΑΦΔΣΣ των επιχειρήσεων εστίασης που έχουν διασυνδέσει τα POS τους με τα ταμειακά τους συστήματα σύμφωνα με την απόφαση Α.1157/2023 παρ. 2.5 περ. δ’.

 

Οι επιχειρήσεις εστίασης με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα που σήμερα χρησιμοποιούν ΕΑΦΔΣΣ ή απλούς ΦΗΜ, έχουν υποχρέωση να επιλέξουν από 1/8/2024 έναν από τους εξής μηχανισμούς-ταμειακά συστήματα με τους οποίους επιτρέπεται να αντικατασταθούν οι ΕΑΦΔΣΣ ή οι απλοί ΦΗΜ:

• ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή

• ΦΤΜ Εστιατορίου ή

• ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου ή

• Πάροχο ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων

 

Σημειώνεται ότι οι απλοί ΦΗΜ που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις εστίασης με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα αποσύρονται υποχρεωτικά έως 31/7/2024. Εντός των ημερών θα εκδοθεί απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με την οποία θα προσδιοριστούν οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση αντικατάστασης απλών ΦΗΜ για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και είτε η δραστηριότητα εστίασης με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα αποτελεί μόνο παρεπόμενη δραστηριότητά τους, είτε βρίσκονται σε μη τουριστικές περιοχές με μικρό πληθυσμό.

 

 

Διασύνδεση με POS των ταμειακών συστημάτων που συνεργάζονται με ERP

Έως τις 30/09/2024 η υποχρέωση διασύνδεσης των συνεργαζόμενων με ERP ταμειακών συστημάτων με POS (για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακά συστήματα που συνεργάζονται με ERP σύμφωνα με την Α.1155/2023).

Ροή Ειδήσεων