• Αναζήτηση

Χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων (video)

Για τις μικρές επιχειρήσεις οι τράπεζες προκρίνουν άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα, όπως το Ταμείο Εγγυοδοσίας, που στοχεύει για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας, ως συνέπεια της πανδημικής κρίσης παρέχοντας κρατική εγγύηση για το 80% του δανείου.

 

Ροή Ειδήσεων