• Αναζήτηση

«Δημιουργία δικτύου γωνιών ανακύκλωσης» στο Δήμο Καλαμάτας

Το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας για την «Δημιουργία δικτύου γωνιών ανακύκλωσης», ενέκρινε σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022, η Ο.Ε. του Δήμου, με στόχο τη σταδιακή αύξηση των ποσοστών της ανακύκλωσης λόγω των Γωνιών Ανακύκλωσης που θα τοποθετηθούν εντός των ορίων του.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης στα διοικητικά όρια του Δήμου, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, τη συλλογή και τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων που παράγονται στους χώρους ευθύνης του Δήμου.

Πρόκειται για εξοπλισμό τον οποίο ο ΦΟΔΣΑ θα υποβάλλει προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και αφορά στην προμήθεια, μετά τη διενέργεια όλων των νομίμων διαδικασιών, συνολικά: 58 Γωνιές Ανακύκλωσης με Πολυκέντρα Ανακύκλωσης Υλικών

Η διάθεση του εξοπλισμού θα γίνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής ανάμεσα στο ΦΟΔΣΑ και το Δήμο.

Η τελική κατανομή του απαιτούμενου εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του ΦΟΔΣΑ και καταρχήν εκτιμάται σε επτά (07) Γωνιές Ανακύκλωσης με Πολυκέντρα Ανακύκλωσης Υλικών στο Δήμο. Η συλλογή των ανακυκλώσιμων θα γίνεται στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Η δράση αφορά στην Πρόσκληση αρ. πρωτ. 2789/16-03-2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., Άξονας Προτεραιότητας 14 Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος- Προαγωγή της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων» Με τίτλο «Πιλοτικό Πρόγραμμα συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Κρήτης».

Ροή Ειδήσεων