• Αναζήτηση

Δήμος Καλαμάτας: Χρηματοδότηση για στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Πράξης «Στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς, Δήμου Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 39.060,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας), υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

Από το ποσό των 39.060,00 €, τα 26.500,00 € προέρχονται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και τα 12.560,00 € από δημοτικούς πόρους.

Ροή Ειδήσεων