• Αναζήτηση

Δήμος Καλαμάτας: Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι από τις 3/8/2020 έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του «Προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα» και αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

Την περισυλλογή προς διαχείριση και αποτέφρωση ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:
α) Πτωμάτων βοοειδών, αιγών και προβάτων που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων από τα οποία λαμβάνονται επιπλέον δείγματα εγκεφαλικού ιστού στα βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών (ανάλογα με τη χώρα αρχικής προέλευσής τους) και στις αίγες και τα πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών.

β) Πτωμάτων νεκρών βοοειδών και αιγοπροβάτων που δεν εντάσσονται στα ζώα της προηγούμενης παραγράφου και ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Την περισυλλογή προς διαχείριση και αποτέφρωση ΛΟΙΠΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ και συγκεκριμένα των πτωμάτων ζώων όλων των ηλικιών που ανευρίσκονται νεκρά κατά μήκος του Εθνικού Οδικού Δικτύου ή σε Δημόσιες, ή Δημοτικές εκτάσεις.
Η διαδικασία ενημέρωσης είναι πολύ απλή και περιορίζεται σε ένα τηλεφώνημα στον Φορέα υλοποίησης του προγράμματος στο

2 1 0 8 9 6 0 1 0 0

ή στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι ή υπεύθυνοι κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων να απευθύνονται για την ύπαρξη νεκρών ζώων εντός ή εκτός της εκτροφής τους απ’ ευθείας στον Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος.

Απαραίτητα στοιχεία για τη δήλωση του νεκρού ζώου είναι ο Αριθμός Ενωτίου Ζώου, ο Κωδικός Εκμετάλλευσης και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Επίσης οι υπεύθυνοι συντηρητές ή διαχειριστές του οδικού δικτύου καθώς και οι πολίτες που θα συναντήσουν νεκρό ζώο στο Εθνικό δίκτυο να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Ροή Ειδήσεων

κορωνοϊός