• Αναζήτηση

Δήμος Οιχαλίας: «Οχι» σε ανεμογεννήτριες στον Επικούριο Απόλλωνα

«Οι ανεμογεννήτριες προτείνεται να τοποθετηθούν από την εταιρεία «Αιολική Θεοδώρων Ανώνυμη Βιομηχανική και Ενεργειακή Εταιρεία» σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων σε ευθεία από τον Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα και μέσα σε μια περιοχή με αρχαιολογικό πλούτο, πλούσιο φυσικό κάλλος και πλούσια πανίδα. Ένα περιβαλλοντικό ανοσιούργημα, με εγκατάσταση 72 ανεμογεννητριών, ισχύος 5,8 μεγαβάτ και με ύψος 185 m, στην ευρύτερη περιοχή του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα. Μέσα σε μια περιοχή αναπτυσσόμενη στον τουριστικό τομέα, με πολλές αναπτυξιακές προοπτικές για τον Δήμο Οιχαλίας. Μια τέτοιου είδους επένδυση απαιτεί την κοινωνική αποδοχή πράγμα που δεν υπάρχει στη περίπτωση αυτή. Απαιτούμε από όλους τους αρμόδιους φορείς πριν εκδώσουν την γνωμοδότησή τους για τις επενδύσεις αυτές στον προτεινόμενο χώρο, να λάβουν σοβαρά υπόψη τα μοναδικά χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά και το γεγονός ότι η τοπική κοινωνία δεν το κάνει αποδεκτό το αίτημα αυτό.

Ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα, ο δεύτερος σε αρχαιότητα ναός μετά την Ακρόπολη, είναι ενταγμένος στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco και δεν πρέπει να αλλοιωθεί με τέτοιου είδους παρεμβάσεις.

Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι καμία αρμόδια αρχή δε θα αδειοδοτήσει την ως άνω εταιρεία να πραγματοποιήσει τέτοιου είδους επενδύσεις. Ο Δήμος Οιχαλίας δεν είναι αντίθετος με τις επενδύσεις γενικά, γιατί επιφέρουν οικονομική ανάπτυξη. Όμως, επενδύσεις που αλλοιώνουν το χαρακτήρα της περιοχής και δεν σέβονται την Πολιτιστική Παγκόσμια Κληρονομιά, όπως ο χώρος που βρίσκεται ο Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα και το Λύκαιον Όρος δεν θα τις αποδεχτεί. Τέλος, ο Δήμος Οιχαλίας θα αξιολογήσει την κάθε κίνηση που θα γίνει και θα δράσει με υπευθυνότητα για την αποτροπή μιας τέτοιας επένδυσης στον συγκεκριμένο προτεινόμενο χώρο». Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο και την νομική υπηρεσία του δήμου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή της ανωτέρω εγκατάστασης.

Ροή Ειδήσεων