• Αναζήτηση

Είσαι άνεργος στην Πελοπόννησο; Σε αφορά συμβουλευτικό πρόγραμμα 2,7 εκ.€

Την Τετάρτη 19 Απριλίου, στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη, υπεγράφη σύμβαση παροχής συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για συνολικά 1.000 ανέργους και στις 5 Περιφερειακές Ενότητες.

Η σύμβαση, προϋπολογισμού 2.747.600 ευρώ -που υπογράφηκε μεταξύ του ΑΟΤΑ “Μοριάς Α.Ε.” και της ένωσης εταιρειών με την επωνυμία “Αποψη Α.Ε. – Σαρωνίς Α.Ε. – Consul A.E.”– χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Περιλαμβάνεται δε, στο υποέργο 1 της πράξης με τίτλο “Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 – 2020 και αντιστοιχεί στον Αξονα προτεραιότητας 2Α “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση”.

Σκοπός της εν λόγω πράξης είναι:

α) η παροχή εξειδικευμένων και προσωποποιημένων συμβουλών για την ορθολογικότερη προσέγγιση της αγοράς εργασίας από τους ανέργους

β) η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω των οποίων οι καταρτιζόμενοι θα ενισχύσουν τα προσόντα τους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πιστοποίηση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων τους από διαπιστευμένους φορείς και

γ) η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε τοπικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, ούτως ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες απασχόλησής τους και να διευκολυνθεί η ομαλή επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών, α) επαγγελματικής συμβουλευτικής (20 ατομικές συνεδρίες), β) θεωρητικής κατάρτισης (300 ώρες) και γ) πρακτικής άσκησης (220 ώρες) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν είτε διά ζώσης, είτε με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση είτε με συνδυασμό των δύο. Η συμμετοχή σε όλες τις επιμέρους ενέργειες είναι υποχρεωτική και με την επιτυχή ολοκλήρωσή τους θα καταβάλλεται επίδομα κατάρτισης.

Ο ΑΟΤΑ “Μοριάς Α.Ε.” έχει αναλάβει την υλοποίηση της πράξης, η πρόσκληση της οποίας καθώς και η υποβολή αίτησης συμμετοχής ωφελούμενων σε αυτή βρίσκεται στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας του (https://training.morias-aota.gr).

Ας σημειωθεί ότι για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο ΑΟΤΑ “Μοριάς Α.Ε.” θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης μέσω helpdesk (e-mail: training1@morias-aota.gr).

No posts selected!

Ροή Ειδήσεων