• Αναζήτηση

Ενεργοποίηση λατομικής ζώνης στην ‘Αμφεια Μεσσηνίας

Εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης για τη μίσθωση λατομείου στη λατομική ζώνη Αμφείας.

Εκτιμάται ότι σε δύο μήνες περίπου θα υπάρξει εξόρυξη και διάθεση αδρανούς υλικού.

Ροή Ειδήσεων