• Αναζήτηση

Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το έργο «Παράκαμψη Νεοχωρίου και βελτίωση δρόμου από Νεοχώριο έως διασταύρωση με 8η Επαρχιακή οδό

Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής αρχής εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το έργο «Παράκαμψη Νεοχωρίου και βελτίωση δρόμου από Νεοχώριο έως διασταύρωση με 8η Επαρχιακή οδό (Κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ)» (ΑΔΑ:ΩΩΧΚ46ΜΤΛΡ-Ψ9Τ), προϋπολογισμού 1,6 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο και διαχρονικό αίτημα των φορέων και κατοίκων της περιοχής που επιτέλους μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Το έργο αυτό θα συμβάλλει στην οδική ασφάλεια και θα συνδέσει ευρύτερα την ενδοχώρα του Δήμου Μεσσήνης ενώνοντας μεγάλους οικισμούς, συντομεύοντας τη μεταξύ τους σύνδεση εξυπηρετώντας έτσι μια αρκετά μεγάλη περιοχή με αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφία.

Η παλαιότητα και τα υπόλοιπα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου δρόμου, αποτελούν σημαντικό εμπόδιο πρόσβασης των κατοίκων και ταυτόχρονα αυξάνουν την επικινδυνότητά του. Επιπλέον η διέλευση του δρόμου από το κέντρο του οικισμού Νεοχωρίου δημιουργεί προβλήματα στους κατοίκους του οικισμού αλλά και στα ογκώδη οχήματα και τους υπόλοιπους διερχόμενους οδηγούς.

Ειδικότερα Προβλέπεται νέα χάραξη για την παράκαμψη του οικ. Νεοχωρίου και βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υπόλοιπης υπάρχουσας οδού από Νεοχώριο έως την 8η Επαρχιακή οδό.

Ροή Ειδήσεων