• Αναζήτηση

Επίδομα θέρμανσης: Η απόφαση για την επιδότηση, πότε θα δίνεται -Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για το επίδομα θέρμανσης, όπου αναφέρεται το ύψος της επιδότησης που θα πάρουν οι δικαιούχοι για το πετρέλαιο θέρμανσης τον εφετινό χειμώνα.

Στο ΦΕΚ αναφέρεται και η διαδικασία πληρωμής της επιδότησης, η οποία ανέρχεται σε 0,20 ευρώ προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης. Αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από τους δικαιούχους από τη 14η Οκτωβρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Εντός 20 ημερών από την παρέλευση του μηνός της επιδότησης εφαρμογής του μέτρου, τα διυλιστήρια και οι εισαγωγείς καυσίμων αποστέλλουν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών αίτημα για πληρωμή της ενίσχυσης επί των λίτρων που διέθεσαν και τιμολόγησαν σωρευτικά κατά τη διάρκεια της περιόδου, από την αρχή της έναρξης του μέτρου επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, μείον των λίτρων που διέθεσαν, τιμολόγησαν και για τα οποία έχουν ήδη λάβει ενίσχυση τους προηγούμενους μήνες εφαρμογής της επιδότησης.

Με την υποβολή του αιτήματος πληρωμής της ενίσχυσης συνυποβάλλεται συγκεντρωτική κατάσταση πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης που διέθεσαν, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή αυτών.

Η επιδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη διάθεση των καυσίμων στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων.

Για τον τελευταίο μήνα εφαρμογής του μέτρου, και εντός 20 ημερών από την παρέλευση της περιόδου ισχύος της επιδότησης, το κατά τα ανωτέρω αίτημα που υποβάλλεται από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνει την εκκαθάριση των επιδοτούμενων λίτρων και συνοδεύεται τόσο από συγκεντρωτική κατάσταση των ιδίων όσο και από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των εταιρειών εμπορίας καυσίμων με βεβαίωση από τους ορκωτούς ελεγκτές τους.

Η επιδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους ανά μήνα, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη διάθεση των καυσίμων στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων.

Ροή Ειδήσεων