• Αναζήτηση

Επιστολή Αλευρά σε Αραχωβίτη για να συμπεριληφθεί η συκοκαλλιέργεια στις «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Σύμφωνα με τη δημοσίευση της 3ης  Πρόσκλησης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020,  διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι δεν συμπεριλαμβάνεται η καλλιέργεια της συκιάς στις επιλέξιμες δενδρώδεις καλλιέργειες.

Παρ΄ ότι γνωρίζετε την οικονομική σημασία της συκοκαλλιέργειας στη χώρας μας και ιδιαίτερα για την Μεσσηνία και τη Λακωνία , μας προβλημάτισε ιδιαίτερα ότι εξαιρέσατε από το πρόγραμμα την δυναμική αυτή καλλιέργεια με επιπτώσεις αφ΄ ενός μεν στο εισόδημα των παραγωγών και αφ΄ ετέρου στην εξωστρέφεια και στον εξαγωγικό προσανατολισμό του προϊόντος και γενικότερα στην εθνική οικονομία.

Γνωρίζετε ότι το σύκο είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, αναγνωρισμένης αξίας και διεθνούς φήμης για την άριστη ποιότητα του και την διατροφική του αξία,  γι΄ αυτό ακριβώς κερδίζει διαρκώς νέες αγορές αποτελώντας την πρώτη εξαγωγική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατακτώντας απαιτητικούς καταναλωτές στις διεθνείς αγορές.

Επισημαίνω ιδιαίτερα ότι η συκιά στην Μεσσηνία και στη Λακωνία χαρακτηρίζεται από τις σημαντικότερες δενδρώδεις καλλιέργειες, με νέες φυτεύσεις και μεγάλες προοπτικές για την αγροτική οικονομία της περιοχής. Ήδη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καλλιεργούνται 15.000 στρέμματα με συκιές και παράγονται 3.500 τόνοι ετησίως με διαρκώς αυξανόμενη τάση από τους νεοφυτεμένους συκεώνες. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί την πρώτη μεγαλύτερη παραγωγό περιοχή σε ξηρά σύκα με εξαγωγικό προσανατολισμό, που αγγίζει το 90% του παραγόμενου προϊόντος.

Επιπλέον, η συκοκαλλιέργεια στις περιοχές που αναπτύσσεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το ανάγλυφο του εδάφους καθώς και του κλίματος, συμβάλλει στη διαμόρφωση του αγροτικού τοπίου και στη διατήρηση του οικοσυστήματος.

Κύριε Υπουργέ,

  • επειδή η συκοκαλλιέργεια είναι ένας δυναμικός κλάδος , που προσφέρεται για την υιοθέτηση μεθόδων και συστημάτων φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών,
  • επειδή επιβάλλεται η ανανέωση των συκεώνων και η στήριξη των νεοσύστατων δένδρων με σκοπό την προστασία του εδάφους , την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και την προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή,
  • επειδή θεωρούμε αναγκαία την ένταξη στις δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» τη συκοκαλλιέργεια, προκειμένου να ενδυναμωθεί ο εξαγωγικός προσανατολισμός του κλάδου ιδιαίτερα για απαιτητικούς καταναλωτές που προτιμούν βιολογικά προϊόντα,

παρακαλούμε να συμπεριληφθεί η συκοκαλλιέργεια στις επιλέξιμες δενδρώδεις καλλιέργειες στην 3η πρόσκληση του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες».

Ροή Ειδήσεων