• Αναζήτηση

Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 10ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
Η 26η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί εδώ και 20 χρόνια από το 2001 ως
Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών.
Η εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας, διαφορετικής της γενέθλιας, αποτελεί
παράθυρο στον κόσμο.
Χρησιμεύει ως γέφυρα επικοινωνίας με άλλους πολιτισμούς.
Αποτελεί σημαντικό στοιχείο κατανόησης του τρόπου ζωής , τρόπου σκέψης
των ανθρώπων που τη μιλούν.
Βοηθάει στην οικουμενικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Προάγει αξίες όπως της ειρηνικής συνύπαρξης της αλληλεγγύης της
κοινωνικής συνοχής.
Αποτελεί κίνητρο για ταξίδια. Η γνώση και τα ταξίδια οφείλουμε να
αποτελούν προτεραιότητες στη ζωή μας.
Διευκολύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά.

Η θέσπιση της Ευρωπαϊκής ημέρας γλωσσών στοχεύει:
• να ευαισθητοποιήσει για τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών αλλά και
της διαφοροποίησης των γλωσσών που μαθαίνονται, με σκοπό την αύξηση
της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικής κατανόησης·
• να προωθήσει την πλούσια γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία της
Ευρώπης·
• να ενθαρρύνει τη δια βίου εκμάθηση γλωσσών μέσα και έξω από το σχολείο.
Το σχολείο μας με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας κα
Σακαρέλη Ελπ. Γιαννακάκη Ν. και της Γαλλικής Γλώσσας Σωτηράκη Ν.
δημιούργησαν δράσεις όπως έκθεση ζωγραφικής, παιχνίδια, συμμετοχή σε
επιλογή καλύτερης ζωγραφιάς κ.α με στόχο την παρότρυνση των μαθητών
και την ολόπλευρη ενημέρωσή τους.

Ο Διευθυντής
Γιάννης Χριστόπουλος

Ροή Ειδήσεων