• Αναζήτηση

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις

Ενόψει των αιτήσεων για τις εγγραφές στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις, για την χρονική περίοδο 2024-2025, δημιουργήθηκε μία πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους γονείς.

Στην πλατφόρμα αυτή, οι ενδιαφερόμενοι γονείς συμπληρώνουν τα στοιχεία που τους ζητούνται, ώστε να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε Φάρις. Στη συνέχεια, οι δομές μας θα επικοινωνήσουν μαζί τους για ενημέρωση, καθοδήγηση και βοήθεια την περίοδο των αιτήσεων.

Για την πραγματοποίηση της αίτησης, με βάση τον οδηγό της ΕΕΤΑΑ της περιόδου 2023-2024, αλλά και προηγούμενων ετών, οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλό θα ήταν:

  • Να πραγματοποιήσουν την φορολογική τους δήλωση.
  • Οι αλλοδαποί εκτός ΕΕ να κατέχουν άδεια διαμονής σε ισχύ, διαβατήριο και μεταφρασμένο επικυρωμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου.
  • Οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση να κατέχουν το διαζευκτήριο και δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών.
  • Οι άνεργοι να κατέχουν ενεργή κάρτα ανεργίας.
  • Να γνωρίζουν τους κωδικούς taxisnet και των 2 γονέων

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι ένας κοινωνικός θεσμός που λειτουργεί στο πλαίσιο της δράσης ”Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών” και φιλοξενούν παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.

Για να συμπληρώσετε την εν λόγω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/1xYJWKQWXOYWMQKgxFpb-cGfyQ0Ur0QNfE_eH_iUsqA8/edit

Ροή Ειδήσεων