• Αναζήτηση

Η Καλαμάτα στο «Δίκτυο συνεργασίας για την κλιματική ουδετερότητα των πόλεων της Ελλάδας & της Κύπρου»

Τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο «Δίκτυο συνεργασίας για την κλιματική ουδετερότητα των πόλεων της Ελλάδας & της Κύπρου» με δ.τ. «ΔΙΚΤΥΟ ClimaNet», αποφάσισε χθες, Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2022, κατά την 26η/2022 συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.

Στο εν λόγω Δίκτυο θα συμμετέχουν, πέραν του Δήμου Καλαμάτας, οι Δήμοι Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, Κοζάνης, Τρικκαίων καθώς και ο Δήμος Λεμεσού της Κύπρου. Πρόκειται για τους Δήμους από την Ελλάδα και την Κύπρο που έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ε.Ε. έως το 2030.

Σύμφωνα με το καταστατικό του «Δικτύου ClimaNet», ο σκοπός της Αστικής Εταιρείας είναι κοινωφελής και αναπτυξιακός και σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκει σκοπό κερδοσκοπικό ή εμπορικό. Σκοπός της Εταιρείας είναι η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών για την επιτάχυνση της μετάβασης των πόλεων στην κλιματική ουδετερότητα, καθώς και τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό έως το 2030 σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις. Επίσης στους σκοπούς της Εταιρείας εντάσσονται επιπλέον η ανάπτυξη και η διεύρυνση συνεργασιών του Δικτύου με άλλες περιοχές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ροή Ειδήσεων