• Αναζήτηση

Η υπόβαση για πεζοδρόμιο στη Νέδοντος

Kατασκευάσθηκε η υπόβαση από μπετόν για το πεζοδρόμιο σε τμήμα της οδού Νέδοντος, έναντι του πρώην «Πανθέου» και δίπλα στην πιάτσα του Ραδιοταξί, μέχρι τη γέφυρα που οδηγεί στην οδό Λαιΐκων.

Προηγήθηκαν χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους, καθώς και εργασίες υποδομής για το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. Θα ακολουθήσει η διάστρωση κυβολίθων σε λωρίδα πλάτους 2 μέτρων, από το τοιχίο και προς την οδό Νέδοντος, καθώς και η κατασκευή δαπέδου βιομηχανικού τύπου δίπλα στο

Ροή Ειδήσεων