• Αναζήτηση

Καλαμάτα: Έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για την αποτροπή κινδύνου καταστροφών από έντονα καιρικά φαινόμενα

Εγκρίθηκε από την Ο.Ε. κατά την 43/2022 συνεδρίασή της, η έναρξη των διαδικασιών σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για την αποτροπή κινδύνου καταστροφών από έντονα καιρικά φαινόμενα».  Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης θα συνταχθεί και θα εγκριθεί μετά τη σύνταξη της οριστικής μελέτης του έργου, την οποία θα εκπονήσει η ΔΕΥΑΚ.

ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων και καταστροφών σε υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες κατά την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινόμενων, η ΔΕΥΑΚ, έπειτα και από σχετικά αιτήματα προέδρων κοινοτήτων, εκπόνησε προμελέτη για την κατασκευή των άμεσα αναγκαίων τεχνικών έργων με σκοπό να εκτονωθούν οι πλημμυρικές ροές και να αποσυμφορηθούν τα υφιστάμενα δίκτυα απορροής ομβρίων υδάτων σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την προμελέτη, προβλέπεται η κατασκευή α) αγωγών αποχέτευσης ομβρίων καταλλήλων διαμέτρων και υλικού, β) υδροσυλλογών ομβρίων υδάτων και γ) ανοικτών τάφρων. Η προεκτίμηση της δαπάνης για την εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών έργων ανέρχεται σε 480.000,00 €.

Ροή Ειδήσεων