• Αναζήτηση

Καθαρή και η τελευταία μέτρηση για κορωνοϊό στην είσοδο του Βιολογικού Καλαμάτας

ργαστηριακή ανάλυση δείγματος από την είσοδο του Βιολογικού Καθαρισμού της Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανή ανίχνευση SARS-CoV-2. Το δείγμα ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα από τα «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.» για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, στο υπ’ αριθμ. 30504064 δείγμα από την είσοδο του Βιολογικού «Δεν ανιχνεύθηκε» SARS-CoV-2.

Ροή Ειδήσεων