• Αναζήτηση

Κλήση στρατευσίμων κλάσεως 2026 (έτος γεννήσεως 2005)

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2119/93 καλούνται τα αγόρια που έχουν γεννηθεί το έτος 2005 και είναι γραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Καλαμάτας, να επικοινωνήσουν αυτά ή οι γονείς τους στα τηλέφωνα 2721 3 60819, 2721 3 60822 και 2721 3 60821 (Γραφείο Δημοτολογίου) το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2021, προκειμένου να συμπληρωθούν οι Στρατολογικοί Πίνακες.

Ροή Ειδήσεων