• Αναζήτηση

Κουπόνια 1 δις. ευρώ για πληρωμή φόρων & ασφαλιστικών εισφορών (video)

Πιστωτικό κουπόνι για συμψηφισμό με κάθε μορφής νέα φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση αξίας ίσης με το 35% των ενισχύσεων που έχουν λάβει από τις 3 πρώτες επιστρεπτέες μπορούν να λάβουν 25.000 επιχειρήσεις.

 

Ροή Ειδήσεων