• Αναζήτηση

Κτηματολόγιο: Μεγάλο ποσοστό αστοχίας και στην Οιχαλία

“Η διαδικασία προανάρτησης έχει ήδη ξεκινήσει και όπως διαπιστώθηκε κατόπιν συστηματικών ελέγχων καθώς και μεγάλου αριθμού αιτημάτων – οχλήσεων από τους Δημότες μας, υπάρχει μεγάλο ποσοστό αστοχίας στην οριοθέτηση των αγροτεμαχίων, με αποτέλεσμα οι ήδη επιβαρυμένοι Δημότες μας να καλούνται να πληρώσουν τα ανάλογα παράβολα για την υποβολή ένστασης για να λύσουν ένα πρόβλημα που οι ίδιοι δεν ευθύνονται, ενώ παράλληλα ελλοχεύει ο κίνδυνος, λόγω των στενών χρονικών ορίων, οι αναρτήσεις να καταστούν οριστικές και να απαιτηθεί δικαστική διαδικασία για την αναθεώρησή τους”.

Ροή Ειδήσεων