• Αναζήτηση

«Μαντάς σε Καιρίδη για έλλειψη εργατών γης: Σε μεγάλο κίνδυνο η ελαιοσυγκομιδή, οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες και το εισόδημα των παραγωγών»

Αναλυτική ενημέρωση και συγκεκριμένες προτάσεις για το μείζον ζήτημα με τους εργάτες γης και τα πολλαπλά προβλήματα που η έλλειψή τους προκαλεί στον πρωτογενή τομέα, παρείχε ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Καιρίδη σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ τους σήμερα στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο κ. Μαντάς είχε τη δυνατότητα να ενημερώσει λεπτομερώς τον κ. Καιρίδη για τα τρέχοντα δεδομένα και τις ανάγκες που υπάρχουν σχετικά με την ελαιοσυγκομιδή στη Μεσσηνία, καθώς και για τις σημαντικές ελλείψεις σε εργάτες γης που συνεχίζουν να εντοπίζονται και δυσχεραίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη διαδικασία. Παράλληλα σημείωσε στον υπουργό τους κινδύνους που ενέχει η κατάσταση αυτή αναφορικά τόσο με την ποιότητα όσο και με τις ποσότητες των ελιών που τελικά συγκομίζονται. Ο Μεσσήνιος βουλευτής επίσης στάθηκε στο ζήτημα που έχει ανακύψει με τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες στην περιοχή των Φιλιατρών, όπου οι ανάγκες σε εργατικά χέρια είναι συγκεκριμένες και σε ετήσια βάση και οι ελλείψεις οδηγούν πολλούς καλλιεργητές στη μείωση της παραγωγής, γεγονός που αφενός ζημιώνει το αγροτικό εισόδημα, αφετέρου συντελεί στην αύξηση των τιμών πολλών αγροτικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, πλήττοντας συνολικά την εθνική οικονομία.

«Πού εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα»

Με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος, ο κ. Μαντάς κατέθεσε υπόψη του υπουργού σειρά ενδεικτικών περιπτώσεων με απορρίψεις αιτήσεων μετάκλησης εργατών από το Πακιστάν, όπου εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα στη διεκπεραίωση από τις ελληνικές προξενικές αρχές. Κοινή διαπίστωση στην πλειονότητα των περιπτώσεων αποτελεί η μεγάλη καθυστέρηση, ενώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις ακυρώνεται συνολικά η διαδικασία για ανούσιες αιτίες, οξύνοντας αχρείαστα το πρόβλημα. Επίσης ο κ. Μαντάς στάθηκε στα σημαντικά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις ως αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση των αιτημάτων μετάκλησης, με αποτέλεσμα πολλές αιτήσεις να διεκπεραιώνονται ύστερα από μήνες και ενώ έχει παρέλθει μέρος της περιόδου για την οποία υφίσταται η ανάγκη για εργατικά χέρια.

«Κατάθεση προτάσεων για σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας»

Ο κ. Μαντάς κατέθεσε υπόψη του κ. Καιρίδη σύνολο προτάσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος, προτείνοντας παράλληλα

(α) να υπάρξει μεταφορά της διαχείρισης των αποκεντρωμένων διοικήσεων υπό την εποπτεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

(β) να ζητηθεί προσωρινά και για περιορισμένο χρονικό διάστημα η στελεχιακή υποστήριξη των υπηρεσιών από περιφερειακούς υπαλλήλους,

(γ) να αναζητηθούν πιο ενεργά λύσεις στους πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται ήδη στη χώρα, οι οποίοι διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα και είναι πλήρως ταυτοποιημένοι, ώστε να μπορέσουν να περάσουν σε μικρό χρονικό διάστημα σε καθεστώς μετάκλησης εφόσον το επιθυμούν,

(δ) να γίνουν παρεμβάσεις στα ελληνικά προξενεία, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα και να ελαχιστοποιηθούν οι διαφόρων ειδών καθυστερήσεις.

Από την πλευρά του ο κ. Καιρίδης ευχαρίστησε τον κ. Μαντά για την αναλυτική ενημέρωση που του παρείχε, σημειώνοντας ταυτόχρονα τον έντονο προβληματισμό του υπουργείου και την ανάγκη διερεύνησης λύσεων σε όλα τα επίπεδα που προαναφέρθηκαν. Παράλληλα τόνισε ότι το υπουργείο έχει ξεκινήσει μια πολύπλευρη προσπάθεια εστιάζοντας κυρίως στην ηλεκτρονική διαχείριση των αιτημάτων μετάκλησης, στη βελτίωση της λειτουργίας των ελληνικών προξενείων για την επιτάχυνση της διαδικασίας και στην επέκταση των διμερών διακρατικών συμφωνιών της χώρας μας με άλλες χώρες μεταναστευτικού ενδιαφέροντος. Τέλος σημείωσε ότι λόγω του επιμερισμού της διαδικασίας μετάκλησης σε τομείς ευθύνης διαφόρων υπουργείων, προτάσεις όπως αυτές που κατατέθηκαν μπορούν να αμβλύνουν το πρόβλημα και θα προωθηθούν προς διερεύνηση από τα συναρμόδια υπουργεία.

Ροή Ειδήσεων