• Αναζήτηση

Μαρινάκος: Ώριμες οι συνθήκες για δημιουργία Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού Πελοποννήσου

Ιδιαίτερα διαφωτιστικά ήταν τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Καλαμάτας (20/1) σχετικά με τις προτιμήσεις και τις τάσεις των εισερχόμενων τουριστών που επισκέπτονται τη Μεσσηνία και τις όμορες Περιφερειακές Ενότητες μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα της Καλαμάτας.

  • Η έρευνα

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια των στελεχών του Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης που στεγάζεται στο Αεροδρόμιο της Καλαμάτας, ενώ από την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων εξήχθησαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με,

  • τα τρέχοντα προβλήματα από πλευράς υποδομών και αναδομών (αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου, προσβασιμότητα στους αρχαιολογικούς-πολιτιστικούς χώρους, απουσία υψηλών τεχνολογιών και ψηφιοποίησης των υπηρεσιών) αλλά και

θετικά σχόλια εφόσον,

  • παρά τα όποια προβλήματα, οι τουρίστες θα επισκέπτονταν ξανά την Μεσσηνία και τις όμορες περιοχές, αφού τα βασικά κίνητρα του ταξιδιού τους είναι η φύση, η ιστορία και η γαστρονομία της περιοχής που είναι πραγματικά πλούσια.

Η επαναληψιμότητά των επισκεπτών και η ψήφος εμπιστοσύνης στο τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου αποτελούν τεκμήριο ποιότητας για την ευρύτερη περιοχή.

Πολύ χρήσιμες πληροφορίες συλλέχτηκαν και ως προς τις νέες τάσεις των καταναλωτών (τύπο προορισμού, τύπο διαμονής, διάρκεια διαμονής) τις αγορές -στόχους και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του προορισμού.

  • Πρόταση

Στα πλαίσια αυτής της πληροφόρησης ο Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου (ΤΟΠ)Κων/νος Μαρινάκος, πρότεινε τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού Πελοποννήσου εφόσον «έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες για αυτό» και επεσήμανε «…τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα Περίπτερα Τουριστικής Πληροφόρησης στις επιμέρους Περιφερειακές Ενότητες, ως προς την συλλογή πρωτογενών στοιχείων, τα οποία με την ανάλογη υποστήριξη Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και χάραξης τουριστικών πολιτικών εκ μέρους των αναπτυξιακών φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα».

Μάλιστα ο Πρόεδρος του Τ.Ο.Π. επεσήμανε ότι «…το εν λόγω Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού πέραν της διασύνδεσής του με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, θα μπορούσε να τελεί υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού και Διεθνών Δικτύων Παρατηρητηρίων Βιώσιμου Τουρισμού με στόχο την βελτίωση του τρόπου μέτρησης της τουριστικής δραστηριότητας».

Τέλος εξίσου χρήσιμη κρίνει ότι θα ήταν και η δημιουργία δημοσίων ομάδων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Instagram κ.λπ.) για την ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και προτάσεων αναφορικά με την εικόνα του τουρισμού στην Πελοπόννησο και τη βελτίωσή της.

Ροή Ειδήσεων