• Αναζήτηση

Να παραχωρηθεί στο Δήμο Μεσσήνης το ακίνητο του Τελωνείου Μπούκας

«Το τελωνείο είναι μνημείο» και με «σφραγίδα» του υπουργείου Πολιτισμού. Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 19 Ιουνίου 2024 (αριθμός φύλλου 402, τεύχος τέταρτο) και κοινοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στις αρμόδιες υπηρεσίες. Πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ των αποδεκτών είναι το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης και η Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας, στοιχείο που προσδιορίζει και την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας του μνημείου. Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, μετά την ομόφωνη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, το υπουργείο Πολιτισμού αποφασίζει «τον χαρακτηρισμό ως μνημείου του εναπομείναντος υφισταμένου τμήματος κελύφους του παλιού Τελωνείου στην παραλία Μπούκας Μεσσήνης, φερομένης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, διότι διασώζει ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, αποτελεί τοπόσημο της περιοχής και τεκμήριο της εξέλιξής της στα τέλη του 19ου αιώνα από αρχιτεκτονική, ιστορική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτισμική άποψη». Κατόπιν αυτού στο έγγραφο του υπουργείου Πολιτισμού αναφέρεται ότι «απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση επί του ανωτέρω μνημείου (επισκευή, συντήρηση, προσθήκη) ή οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα πλησίον αυτού χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί έγκριση του Υπουργείου δια των αρμοδίων υπηρεσιών του».

Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε, απαιτείται να κινητοποιηθούν άμεσα ο Δήμος Μεσσήνης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι φορείς της πόλης και φυσικά οι βουλευτές Μεσσηνίας, προκειμένου να παραχωρηθεί από το υπουργείο Οικονομικών στο Δήμο Μεσσήνης το δημόσιο κτήμα επί του οποίου βρίσκεται το Τελωνείο. Η παραχώρηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να εκκινήσουν οι διαδικασίες χρηματοδότησης σωστικών επεμβάσεων. Ευχαριστώντας όλους εκείνους οι οποίοι συνέδραμαν στην προσπάθεια μέχρι τώρα, θεωρούμε ότι οι αρμόδιοι θα κάνουν το αυτονόητο και θα απαιτήσουν την ικανοποίηση του αιτήματος. Σχετικά υπενθυμίζουμε ότι στο Δήμο Καλαμάτας παραχωρήθηκε με ειδική απόφαση μεγάλη έκταση του δημοσίου στην περιοχή Κορδία που βρίσκεται σχετικά κοντά με το Τελωνείο που βρίσκεται σε δημόσιο κτήμα με πολύ μικρή επιφάνεια.

Για την ομάδα το «Τελωνείο είναι μνημείο»

 

Ηλίας Μπιτσάνης

Ροή Ειδήσεων