• Αναζήτηση

Νίκες: Τα παράπονά σας στην 6η ΥΠΕ για τη διανομή των ασθενοφόρων

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, εντάσσοντας στο ΠΕΠ 2014 – 2020 το σχετικό έργο, διέθεσε την πίστωση για την αγορά των 20 νέων ασθενοφόρων, ωστόσο δεν εμπλέκεται στην κατανομή τους στα Κέντρα Υγείας των 5 Περιφερειακών Ενοτήτων της.

“Η κατανομή των εν λόγω οχημάτων στα Κέντρα Υγείας των Π. Ε. έγινε από την 6η ΥΠΕ και οι όποιες διαμαρτυρίες υπάρχουν θα πρέπει να απευθύνονται στην εν λόγω υπηρεσία” δήλωσε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Ροή Ειδήσεων