• Αναζήτηση

ΟΕΒΕ Μεσσηνίας: «Ζητάμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Δυτ. Οδικού Άξονα της Ελλάδος»

Την στιγμή που αρκετά έργα βελτίωσης οδικών τμημάτων στην Μεσσηνία βρίσκονται στάσιμα, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων της Μεσσηνίας εκφράζει την ανησυχία της με ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με την κατάσταση του Δυτικού Οδικού Άξονα. Όπως αναφέρει μάλιστα, ο Δυτικός Άξονας που ξεκινάει από την Ήπειρο και το λιμάνι της Πρέβεζας σταματάει στον Πύργο και δεν συνεχίζει στην Καλαμάτα. Γεγονός το οποίο μάλιστα, εμποδίζει την ανάπτυξη της περιφέρειας σύμφωνα με την Ομοσπονδία, καθώς ο εκσυγχρονισμός των μεταφορών αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την εύρυθμη οικονομική (και όχι μόνο ) ανάπτυξη μιας περιφέρειας.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων της Μεσσηνίας αναγνωρίζοντας ότι, «οι μεταφορές αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας και της ομαλής λειτουργίας του κοινωνικού συνόλου, γι’ αυτό και δικαίως χαρακτηρίζονται ως μοχλός ανάπτυξης» και ότι, «κανένας ευρύτερος στρατηγικός σχεδιασμός μιας χώρας δεν μπορεί να οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία, αν δεν εμπεριέχει τον συνεχή εκσυγχρονισμό των μεταφορών ως έναν από τους βασικούς του στόχους και την ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών της» εκφράζει την βαθιά της ανησυχία, επειδή o Δυτικός Άξονας που ξεκινάει από την Ήπειρο και το λιμάνι της Πρέβεζας σταματάει στον Πύργο.

Μας ανησυχεί επειδή γνωρίζουμε και υιοθετούμε τις τεκμηριωμένες επιστημονικά απόψεις μεταξύ των οποίων και του χωροτάκτη πολεοδόμου καθηγητή κ. Π. Λουκάκη σύμφωνα με την οποία, «αν ένας χωρικός άξονας ανάπτυξης δεν έχει στα άκρα του «ισχυρούς κόμβους» συνδυασμένων μεταφορών, άρα προϋποθέσεις έλξης ποικίλων οικονομικών δραστηριοτήτων και δυνατότητες σύγκλισης σε αυτόν άλλων αξόνων ανάπτυξης χερσαίων, θαλάσσιων, αεροπορικών, τότε περιορίζονται οι δυνατότητές του να ολοκληρωθεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, διατρέχει μάλιστα τον κίνδυνο, στο βαθμό που το ένα άκρο είναι ισχυρότερο του άλλου, να δημιουργηθούν αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα». Οι θέσεις αυτές ενισχύονται πιότερο εάν λάβουμε υπόψη τις δομικές αλλαγές των συστημάτων μεταφορών διεθνώς και ειδικότερα στο γεωπολιτικό πλαίσιο της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Με βάση τα παραπάνω ενώνουμε την φωνή μας με όλους τους Επαγγελματικούς Φορείς, Εμπορικούς Συλλόγους, τα Επιμελητήρια, τους ΟΤΑ και τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών της Δυτικής Ελλάδος και με την ευκαιρία της καθόδου σας στην Καλαμάτα ζητάμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Δυτικού Οδικού Άξονα της Ελλάδος.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ζητάμε το αυτονόητο, ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών κατά μήκος του Δυτικού Οδικού Άξονα.»

Ροή Ειδήσεων