• Αναζήτηση

Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Άνω Βέργας

Σημαντικά έργα είναι σε εξέλιξη από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, σύμφωνα με την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου, προϋπολογισμού που αγγίζει τα 30 εκατ. €.

Σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020, υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΤΗ”» σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Άνω Βέργας», προϋπολογισμού 250.000 € χωρίς Φ.Π.Α., με έκπτωση 27,23%.

Πρόκειται για το δεύτερο υποέργο, που εντάσσεται στ’ «Έργα βελτίωσης αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 2.751.510,88€, με χρηματοδότηση από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Ακολουθεί το τρίτο υποέργο που είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας ΕΕΛ Τύπου Compact στον Οικισμό Άνω Βέργας», το οποίο και βρίσκεται στη διαγωνιστική φάση.

Ροή Ειδήσεων