• Αναζήτηση

Ορκωμοσία μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

Σήμερα, Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024, στο Δημαρχείο Καλαμάτας, ορκίστηκαν ενώπιον του Δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, ως Δημοτικοί Σύμβουλοι Καλαμάτας οι Ουρανία Κότση και Δημήτριος Λυμπερόπουλος.

Συγκεκριμένα, οι ορκισθέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι Κότση Ουρανία του Δημητρίου και Λυμπερόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου, καταλαμβάνουν θέσεις τακτικών Δημοτικών Συμβούλων Καλαμάτας, μετά την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου Καλαμάτας των κ.κ. Χειλά Παναγιώτη του Θεοδώρου και Χειλά Βασιλείου του Θεοδώρου, λόγω μη εμφάνισής τους για ορκωμοσία, με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 3788/11-1- 2024 (ΑΔΑ: Ψ3ΠΕΟΡ1Φ-Ζ40) και 3791/11-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΙΝΟΡ1Φ- ΜΛΣ) αποφάσεις του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, αντίστοιχα, ως πρώτοι στη σειρά αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι του ίδιου συνδυασμού «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ» στην εκλογική περιφέρεια Καλαμάτας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με θητεία μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου 31 Δεκεμβρίου 2028.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας ευχήθηκε στους νέους Δημοτικούς Συμβούλους καλή και δημιουργική θητεία.

 

Ροή Ειδήσεων