• Αναζήτηση

Παράταση δήλωσης συζύγων για υποβολή χωριστών δηλώσεων (video)

Με τροπολογία που ψηφίσθηκε στη Βουλή αποσαφηνίσθηκε πως εξαιρετικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, η 6η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημέρα της προθεσμίας εντός της οποίας ένας εκ των συζύγων επιλέγει, με ανέκκλητη δήλωσή του, τη χωριστή υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

Ροή Ειδήσεων