• Αναζήτηση

Προσλήψεις στην καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε

Η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε, η μεγαλύτερη Ελληνική Καπνοβιομηχανια, στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της στην Ελληνική αγορά, επιθυμεί να στελεχώσει περαιτέρω την ομάδα της.

Οι ανοιχτές θέσεις:

Χειριστές Μηχανών

Εταιρικό Προφίλ

Η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., η μεγαλύτερη ελληνική Καπνοβιομηχανία, στα πλαίσια της ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει για την περαιτέρω στελέχωσή της Διεύθυνσης Παραγωγής στην Καλαμάτα:

Χειριστές Μηχανών

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτοι ανωτέρων τεχνικών σχολών ή ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ευχέρεια χρήσης Η/Υ.

Προφίλ κατάλληλου υποψηφίου

 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
 • Μεθοδικότητα και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
 • Διάθεση για διαρκή εκμάθηση και βελτίωση.

 Η εταιρεία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Χημικό Μηχανικό ή Χημικό

Εταιρικό Προφίλ

Η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., η μεγαλύτερη ελληνική Καπνοβιομηχανία, στα πλαίσια της ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει για την περαιτέρω στελέχωσή της στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Καλαμάτα:

 

ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ή ΧΗΜΙΚΟ

Περιγραφή θέσης

 • Εφαρμογή του συστήματος ποιότητας ISO 17025:2017 του εργαστηρίου.
 • Εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου, καθώς και της ομαλής διεξαγωγής του προγράμματος αναλύσεων.
 • Ορθή λειτουργία των αναλυτικών οργάνων, συνεχής ανάπτυξη νέων μεθόδων αναλύσεων.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστημίου ή ισότιμου τίτλου σπουδών.
 • Καλή γνώση σύγχρονων αναλυτικών οργάνων (GC, HPLC).
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (λειτουργικό σύστημα Windows, εφαρμογές MS-Office, SAP).
 • Πολύ καλή γνώση συστημάτων ποιότητας κατά ISO 17025 και ISO 9001.

 Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφή κλάδο.
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση μεγάλης εταιρείας.
 • Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Προφίλ κατάλληλου υποψηφίου

 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Μεθοδικότητα, οργανωτικές ικανότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
 • Ικανότητα έγκαιρης διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, ανάληψη πρωτοβουλιών.
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
 • Διάθεση για διαρκή εκμάθηση και βελτίωση.

 Η εταιρεία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Συνεχή επιμόρφωση (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό).
 • Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν με κωδικό RD2023 βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή, όπου θα εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση.

Προώθηση Πωλήσεων

Η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., η μεγαλύτερη ελληνική Καπνοβιομηχανία, στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της στην ελληνική αγορά, επιθυμεί να προσλάβει άτομα με πλήρη απασχόληση, για το τμήμα Προώθησης Πωλήσεων.

 

Προώθηση Πωλήσεων

Περιγραφή θέσης

 • Υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης πωλήσεων
 • Δημιουργία αναφορών πωλήσεων
 • Ενημέρωση και επικοινωνία καταναλωτών και σημείων λιανικής

Απαραίτητα προσόντα

 • Εμπειρία σε προώθηση καπνικών προϊόντων
 • Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα
 • Οργανωτικές ικανότητες και αίσθημα ευθύνης
 • Δυνατότητα ταξιδίων εκτός Αττικής
 • Άριστη γνώση Microsoft Office
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Η Εταιρεία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον

Δείτε περισσότερα και κάντε αίτηση εδώ.

Ροή Ειδήσεων