• Αναζήτηση

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παραχωρήσεις χερσαίων χώρων στον Λιμένα Καλαμάτας για το έτος 2021

Οι ενδιαφερόμενοι (καταστηματάρχες και λοιποί), που επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρου για το έτος 2021 στη χερσαία ζώνη λιμένα Καλαμάτας, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στην Υπηρεσία μας (Μιαούλη 30 – Καλαμάτα), εντός 5 εργασίμων ημερών (19/5/2021), προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας χρήσης χώρου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

1) Αίτηση με ακριβή στοιχεία και καταστατικό συστάσεως εταιρείας (αν πρόκειται για εταιρεία).

2) Τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα φαίνεται ακριβώς η θέση του καταστήματος, τα μέτρα της πρόσοψης του καταστήματος και ο αιτούμενος χώρος.

3) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του καταστήματος.

4) Μισθωτήριο συμβόλαιο

Επίσης όσοι από τους καταστηματάρχες έχουν ήδη κάνει αίτηση για παραχώρηση χρήσης χερσαίου χώρου για το 2021 και επιθυμούν πρόσθετο χώρο, θα πρέπει να καταθέσουν νέο τοπογραφικό για τον χώρο αυτό, προκειμένου να ληφθεί νέα απόφαση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραχωρήσει τμήματα της ενιαίας χερσαίας ζώνης στους αιτούντες, για το έτος 2021, χωρίς καμία δέσμευση.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Ροή Ειδήσεων