• Αναζήτηση

Πρόστιμα για ακαθάριστα οικόπεδα στην Καλαμάτα (video)

Προθεσμία 10 ημερών έχουν οι ιδιοκτήτες ακαθάριστων οικοπέδων στην Καλαμάτα , γι α τα τα καθαρίσουν. Σεπερίπτωση που δεν το πράξουν ο δήμος θα παρεμβαίνει καθαρίζοντας τα και στη συνέχεια θα χρεώνει τον ιδιοκτήτη το κόστος καθαρισμού και παράλληλα θα του επιβάλει πρόστιμο.

 

 

Ροή Ειδήσεων