• Αναζήτηση

Πρόστιμο Νίκα στο Δήμο Πύλου – Νέστορος 5.000 ευρώ για τη χωματερή στον Άγιο Νικόλαο

«σύμφωνα με την σχετ. (13) εισήγηση του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Μεσσηνίας στην από 10/4/2020 έκθεση αυτοψίας, του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Μεσσηνίας διαπιστώθηκε να λειτουργεί Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Πύλου – Νέστορος στη θέση «Άγιος Νικόλαος» του Δ. Πύλου – Νέστορος, Π.Ε. Μεσσηνίας, κατά παράβαση του άρθρου 10§1 της ΚΥΑ Αριθ. ΗΠ/50910/2727/03 (Β’ 1909) και της (σχετ. (7)) Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ»

Επισημαίνεται πως, « Οι ανωτέρω διαπιστώσεις συνιστούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά τα οριζόμενα του άρθρου 2 του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και επιπλέον αποτελούν παράβαση του άρθρου 10§1 της ΚΥΑ Αριθ. ΗΠ/50910/2727/03 (Β΄ 1909) και της Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ». Επίσης, προτείνεται να διαβιβαστεί ο φάκελος της υπόθεσής στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας κατ’εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν.1650/1986 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν. 4042/2012.

Να σημειωθεί ότι αυτοψία του Κ.Ε.Π.ΠΕ. στην περιοχή έγινε στις 10 Απριλίου 2020.

Ροή Ειδήσεων