Ολοκληρώθηκε η ανοιχτή δημόσια πρόσκληση για την προμήθεια 10 εκατομμυρίων τεστ και κατοχυρώθηκε με την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε 5 αναδόχους την προμήθεια των πρώτων τεστ. Η εισαγωγή της πρώτης παρτίδας των self test ολοκληρώνεται σήμερα, η επόμενη παράδοση είναι προγραμματισμένη στα μέσα της επόμενης εβδομάδας και η τελευταία στις αρχές της μεθεπόμενης εβδομάδας.

Από την Τετάρτη, 7 Απριλίου, τα πρώτα self test θα είναι διαθέσιμα και ως το τέλος της εβδομάδας θα έχουν όλα τα φαρμακεία επαρκή ποσότητα, ώστε πρώτα να διατεθούν σε μαθητές λυκείου 16-18 ετών και εκπαιδευτικούς.

Στη συνέχεια, όπως διευκρίνισε ο υφυπουργός, θα διατεθούν σε πολίτες 18-67 ετών και τέλος στους άνω των 67, που έχουν ήδη εμβολιαστεί.

Με κάθε τεστ, κάθε πολίτης θα λαμβάνει ενημερωτικό φυλλάδιο. Τα self test θα γίνονται αποκλειστικά κατ’ οίκον και όχι στα φαρμακεία που απλώς θα παραδίδουν την συσκευασία του self test μέσα στην οποία θα υπάρχουν σαφείς έντυπες οδηγίες στα ελληνικά για τη σωστή λήψη του δείγματος και εκτέλεση του διαγνωστικού ελέγχου.

Ειδικά για τη διάθεση των πρώτων τεστ, σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ο υφυπουργός υγείας, επεσήμανε πως θα πραγματοποιούνται από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, ο γονέας ή κηδεμόνας θα εκτυπώνει και θα υπογράφει τη βεβαίωση, που θα παραδίδεται στην τάξη, στον υπεύθυνο για το παρουσιολόγιο. Όσοι δεν φέρουν μαζί τους τη βεβαίωση, δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, ενώ δεν θα μπορούν να κάνουν ούτε τηλεκπαίδευση. Όσοι μαθητές είναι θετικοί, θα πρέπει να κάνουν άμεσα ένα δεύτερο τεστ, δωρεάν σε δημόσια δομή, ώστε να δικαιολογηθεί η απουσία από το σχολείο.

Η δήλωση του αποτελέσματος στην πλατφόρμα

Με νομοθετική ρύθμιση δόθηκε η δυνατότητα στα Υπουργεία Εργασίας, Παιδείας και Υγείας να ορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα δηλώνεται η διενέργεια των υποχρεωτικών ανά εβδομάδα self test από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Σε περίπτωση θετικού κρούσματος, η δήλωση θα γίνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr (η οποία θα λειτουργήσει την ερχόμενη εβδομάδα/ Τετάρτη) ανάλογα με την ιδιότητα του πολίτη (π.χ. εργαζόμενος, μαθητής) και θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται sms για τη διενέργεια επαναληπτικού τεστ από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή (οπότε θα είναι δωρεάν) είτε σε ιδιωτική δομή.

Όσοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test και εφόσον είναι αρνητικό θα δηλώνουν ότι το διενήργησαν με υπεύθυνη δήλωση. Οι μεν εργαζόμενοι -και οι εκπαιδευτικοί- για λογαριασμό τους, οι δε γονείς και κηδεμόνες για λογαριασμό των μαθητών-παιδιών τους.