• Αναζήτηση

Σεβασμός σε αυτούς που εργάζονται ακόμα και τα Χριστούγεννα: Αποκομιδή απορριμμάτων και τα Χριστούγεννα

Ο Δήμος Καλαμάτας, θα πραγματοποιήσει αποκομιδή απορριμμάτων ανήμερα τα Χριστούγεννα. Σημειώνεται ότι ο Δήμος τα τελευταία χρόνια είναι από τους λίγους ΟΤΑ που η Υπηρεσία Καθαριότητας εκτελεί εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένων εορτών και Αργιών.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα θα υπάρξει κίνηση απορριμματοφόρων σε κεντρικά σημεία για αποκομιδή σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Επιπλέον, μηχανικό σάρωθρο θα καθαρίσει κεντρικές οδούς.

Ροή Ειδήσεων