• Αναζήτηση

Σπ. Χανδρινός για αγωγό ύδρευσης Φ800: Δεν αιτιολογήθηκε πως προέκυψε επιπλέον δαπάνη 1.000.000€ χωρίς να υπάρχει η συγκεκριμένη τροποποιημένη μελέτη της νέας χάραξης

Το έργο της εγκατάστασης του αγωγού ύδρευσης Φ800 είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού έχει ήδη καθυστερήσει δύο ολόκληρα χρόνια από την ημερομηνία που έπρεπε να παραδοθεί (ημερομηνία δημοπράτησης 3 Μαρτίου 2020 και υλοποίησης σε 24 μήνες).

Στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με αφορμή τη πρόσφατη παρέμβαση του συναδέλφου και Αντιπροέδρου του ΔΣ κ. Κώστα Τσαπόγα περί του Φ800, έθεσα συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν την νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε σε ό,τι αφορά την νέα χάραξη, δηλαδή την διέλευση του αγωγού από τη Νέα Είσοδο και όχι από την οδό Αθηνών όπως προέβλεπε η μελέτη.

Από τις απαντήσεις που έλαβα από την Δημοτική Αρχή προέκυψε ότι παρότι μόλις πριν δυο μέρες (4 χρόνια μετά τη δημοπρασία) ξεκίνησε η εγκατάσταση του αγωγού από την περιοχή της Αιθαίας-Άνθειας, σε ό,τι αφορά τη διέλευση του από το επίμαχο τμήμα της Καλαμάτας δεν υπάρχει καμία εγκεκριμένη τροποποίηση της μελέτης.

Δεν δόθηκε καμία απάντηση σχετικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και των πιθανών προβλημάτων από τη διευθέτηση των ομβρίων.

Δεν αιτιολογήθηκε πως προέκυψε επιπλέον δαπάνη 1.000.000€ χωρίς να υπάρχει η συγκεκριμένη τροποποιημένη μελέτη της νέας χάραξης.

Από τις αόριστες και ασαφείς απαντήσεις της Δημοτικής Αρχής, γίνεται απόλυτα ορατός ο κίνδυνος να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου.

Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει στη συνέχιση των προβλημάτων ύδρευσης στα οποία θα προστεθούν και τα προβλήματα ταλαιπωρίας των πολιτών από την πιθανή παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Δεν επιτρέπεται για το έργο αυτό πλέον καμία απολύτως καθυστέρηση και κανένα νέο λάθος.

 

Ο δημοτικός σύμβουλος,

Σπύρος Χανδρινός

Ροή Ειδήσεων