• Αναζήτηση

Στις 15 Ιουλίου ξεκινά η κατασκηνωτική περίοδος στην Αγία Μαρίνα Ταϋγέτου (video)

 

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι για το έτος 2024 θα είναι ως εξής:

1η Περίοδος: από 15 Ιουλίου έως 24 Ιουλίου, θα φιλοξενηθούν 170 παιδιά ηλικίας 6 – 16 ετών και ΑμεΑ,

2η Περίοδος: από 25 Ιουλίου έως 03 Aυγούστου θα φιλοξενηθούν 170 παιδιά ηλικίας 6 – 16 ετών και ΑμεΑ,

3η Περίοδος: από 4η Αυγούστου έως 13 Αυγούστου, θα φιλοξενηθούν 170 παιδιά ηλικίας 6 – 16 ετών και ΑμεΑ,

4η Περίοδος: από 14 Αυγούστου έως 23 Αυγούστου, θα φιλοξενηθούν 100 ηλικιωμένα άτομα.

Για την κάλυψη των αναγκών της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας Μεσσηνίας, για όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους του 2024, απαιτείται η πρόσληψη τριάντα επτά (37) ατόμων εποχικού προσωπικού (36 άτομα για τις περιόδους φιλοξενίας παιδιών και 1 άτομο επιπλέον με την ειδικότητα του φυσιοθεραπευτή, για την περίοδο φιλοξενίας των ηλικιωμένων ατόμων). Το προσωπικό θα προσληφθεί από το Δήμο Καλαμάτας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως δυο (2) μηνών. Η καταβολή των αποδοχών του προσωπικού καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές, θα καταβληθούν από τον προϋπολογισμό του έτους 2024 του Δήμου Καλαμάτας. Τα τυπικά προσόντα του προσωπικού θα είναι σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην ΚΥΑ 31856/15-5-2024, (ΦΕΚ 2757/Β/15-5-2024), με θέμα «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

Ροή Ειδήσεων