• Αναζήτηση

Στις 2 Ιανουαρίου 2024 η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

ην Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί ειδική, δια ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, με μοναδικά θέματα στην Ημερήσια Διάταξη την εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και μελών της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 5056/2023, αντίστοιχα.

Την πρόσκληση υπογράφει ο Προεδρεύων Σύμβουλος, Δημήτριος Μαστραγγελόπουλος ως πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του συνδυασμού του εκλεγέντος Δημάρχου.

Ροή Ειδήσεων