• Αναζήτηση

Στο Δ.Σ. η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το μεγάλο αντιπλημμυρικό της Καλαμάτας (video)

Με πρώτο θέμα στην Ημερήσια Διάταξη τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 122004/13-7-2004 ΑΕΠΟ του έργου «Αυτοκινητόδρομος Τρίπολης – Καλαμάτας: Τμήμα Τσακώνα – Καλαμάτα» (όπως ισχύει), ως προς τα πρόσθετα/συμπληρωματικά υδραυλικά και αντιπλημμυρικά τεχνικά έργα στην περιοχή της Καλαμάτας, θα συνεδριάσει την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Η 15η/2022 συνεδρίαση, στην οποία έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι μελετητές και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών, θα πραγματοποιηθεί στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο της πόλης.

Μ.Π.Ε. (Τεχνική Έκθεση)

Οριζοντιογραφία και κατά μήκος τομή έργων διευθέτησης ρ. Καραμπογιά

Οριζοντιογραφία και κατά μήκος τομή σήραγγας παροχέτευσης εξωτερικών λεκανών

Γενική οριζοντιογραφία υφιστάμενων έργων π. Νέδοντα (ύδρευση – ακάθαρτα)

Γενική οριζοντιογραφία υφιστάμενων έργων αποχέτευσης ομβρίων (ανατολικά του π. Νέδοντα)

Γενική οριζοντιογραφία υφιστάμενων έργων αποχέτευσης ομβρίων (δυτικά του π. Νέδοντα)

Γενική οριζοντιογραφία έργων π. Νέδοντα (λεκάνες απορροής)

Γενική οριζοντιογραφία – Θέση των έργων

Χρήσεις γης

Χάρτης προστατευόμενων περιοχών

Χάρτης υδατικών συστημάτων και ζώνες κατάκλυσης

Χάρτης προσανατολισμού

Παράρτημα I Άδειες – έγγραφα

Παράρτημα ii Ετήσια περιβαλλοντική Έκθεση 2020 (ΜΟΡΕΑΣ)

Παράρτημα iii Πρόταση οριοθέτησης π. Νέδοντα – ρ. Καραμπογιά και έργων εισόδου συμβαλλόντων ρεμάτων

Παράρτημα iv Συνοπτική έκθεση φακέλου οριοθέτησης π. Νέδοντα – ρ. Καραμπογιά και έργων εισόδου συμβαλλόντων ρεμάτων

Παράρτημα v Υδρολογική μελέτη ποταμού Νέδοντα

Παράρτημα vi Χαρακτηριστικές τομές – Τυπικές διατάξεις προτεινόμενων έργων

Παράρτημα vii Μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος άρδευσης στον αμφίπλευρο ΣΕΑ και ΚΕΣ Αρφαρών

Υπ ́ αριθμ. 26/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητα Ζωής

Ροή Ειδήσεων