• Αναζήτηση

Στο ΦΕΚ η κήρυξη των απαλλοτριώσεων για τα αρδευτικά δίκτυα του Φιλιατρινού Φράγματος

«Παίρνει μπρος» η ολοκλήρωση των έργων που αφορούν το Φιλιατρινό φράγμα, και ειδικότερα η κατασκευή των αρδευτικών δικτύων, μετά την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από το Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Πιο συγκεκριμένα, με δύο σημερινές αποφάσεις της η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Μητρώων και Απαλλοτριώσεων, Δήμητρα Δάγλα, αποφάσισε την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για το έργο: «Αρδευτικά Δίκτυα Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας», συνολικής έκτασης 70.775,86 τ.μ. εκ των οποίων 392,23 τ.μ. αφορούν σε δημόσιες εκτάσεις και 70.383,63 τ.μ. αφορούν σε ιδιωτικές εκτάσεις και συνολικής έκτασης 321.000,57 τ.μ. εκ των οποίων 4.735,96 τ.μ. αφορούν σε δημόσιες εκτάσεις και 316.264,61 τ.μ. αφορούν σε ιδιωτικές εκτάσεις.

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με επισπεύδοντα το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών και με δαπάνες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.048.270,00 ευρώ και 3.761.900,00 ευρώ αντίστοιχα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ειδικότερα τις πιστώσεις του εναρίθμου έργου 2019ΣΕ08210030 της ΣΑΕ 082/1.

Οι απαλλοτριώσεις υπάγονται στις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (ν. 2882/2001, Α’ 17) και κατ΄ εξουσιοδότηση του τρίτου άρθρου της υπ’ αρ. 12/2020 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Δ’ 215), ώστε, με ειδική απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου, να επιτραπεί η άμεση παράδοση των ακινήτων και η πραγματοποίηση εργασιών πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της οικείας αποζημίωσης.

Η ισχύς των αποφάσεων αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ροή Ειδήσεων