• Αναζήτηση

Το ΣτΕ απέρριψε προσφυγή κατά του έργου – Ανοίγει ο δρόμος για παράκαμψη Γιάλοβας

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε προσφυγή για την παράκαμψη της Γιάλοβας και εκτός απροόπτου ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία « Ιντρακάτ».

Κανένας όμως δεν μπορεί να προσδιορίσει πότε θα γίνει έναρξη των εργασιών κατασκευής, καθώς εκκρεμούν οι απαλλοτριώσεις. Υπενθυμίζουμε ότι  ο διαγωνισμός διεξήχθη το Νοέμβριο του 2022 με προϋπολογισμό  40,5 εκατ. ευρώ.  Από το συνολικό προϋπολογισμό, τα 37,35 εκατ. ευρώ είναι για το έργο και τα υπόλοιπα 3,15 εκατ. ευρώ αφορούν μια προαίρεση ενδεχομένου πρόσθετου έργου για την κατασκευή ενός ισόπεδου κόμβου, παράπλευρου δικτύου, διευθέτηση χειμάρρων Ξερολάγκαδου, Γιανούζαγα και Ξεριά.

Η διάρκεια των έργων ορίστηκε σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Το έργο για την παράκαμψη Γιάλοβας έργο περιλαμβάνει:

α) τη βελτίωση της υφιστάμενης 9ης εθνικής οδού από τον Ρωμανό έως την περιοχή των Γιαννουλαίϊκων συνολικού μήκους 3,5χλμ και

β) την κατασκευή νέου οδικού άξονα ανατολικά του οικισμού της Γιάλοβας, ο οποίος καταλήγει στην ανακατασκευασμένη σύνδεση με την εθνική οδό Καλαμάτα -Πύλος

Προβλέπεται η κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατομής με πλάτος οδού 11 μέτρα, με ενιαίο οδόστρωμα με τα συνοδά της έργα (5 ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι, 2 cut&cover, τεχνικά έργα γεφύρωσης ρεμάτων, έργα αντιστήριξης πρανών-οπλισμένων επιχωμάτων, Άνω Διάβαση υφιστάμενης οδού, ηλεκτροφωτισμός, διευθέτηση απορροής ομβρίων υδάτων κ.α).

Θ.Λ. https://eleftheriaonline.gr/

No posts selected!

Ροή Ειδήσεων