• Αναζήτηση

Τράπεζες: Το Πάσχα των Καθολικών φέρνει αλλαγές στις συναλλαγές

Αλλαγές θα υπάρξουν στις τραπεζικές συναλλαγές καθώς οι μέρες από Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 έως και τη Δευτέρα 1η Απριλίου 2024 (Μ. Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών) ορίζονται ως ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών.

Οι συναλλαγές, που θα πραγματοποιηθούν στα πιστωτικά ιδρύματα τις ημέρες της ειδικής αργίας, θα καταχωρηθούν στα συστήματα με ημερομηνία 2 Απριλίου 2024, δηλαδή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Πληρωμές για αυθημερόν εξόφληση λογαριασμών τρίτων που θα καταχωρούνται από την Παρασκευή 29 Μαρτίου έως και την Δευτέρα 1η Απριλίου 2024, θα έχουν ημερομηνία εκτέλεσης την Τρίτη 2 Απριλίου 2024.

Τα καταστήματα των τραπεζών στην Ελλάδα θα παραμείνουν ανοιχτά.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του Ν. 3336/2005, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους, και των δανείων και τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου θα εκπληρώνονται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους αυτών την προηγούμενη ήτοι την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 2 Απριλίου 2024, καταλαμβάνει και τις υποχρεώσεις προς ΕΦΚΑ και λοιπά με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα ήτοι την 29.3.2024 και η οποία συμπίπτει με την ειδική αργία των διατραπεζικών συναλλαγών.

Aλλαγές στις συναλλαγές

Αργία: από Παρασκευή 29/3 (Μ. Παρασκευή Καθολικών) έως Δευτέρα 1/4 (2η ημέρα Πάσχα Καθολικών)

  • Υποχρεώσεις που λήγουν την 29η Μαρτίου: Πληρωμή έως 28 Μαρτίου
  • Καταθέσεις που θα γίνουν μετά την 28η Μαρτίου: Θα φανούν από 2 Απριλίου – Αλλαγές και στην Μισθοδοσία
  • ΕΦΚΑ Παράταση πληρωμών υποχρεώσεων: Την Τρίτη 2 Απριλίου αντί Παρασκευή 29 Μαρτίου

Ροή Ειδήσεων