• Αναζήτηση

Δ. Πτωχός: Η κλιματική κρίση είναι εδώ και αναμένεται να επηρεάσει κάθε πτυχή της δραστηριότητας στην Πελοπόννησο

Το φετινό καλοκαίρι έκανε σαφές σε όλους ότι ο κόσμος, όπως τον ξέραμε, έχει αλλάξει και απαιτεί ανασύνταξη δυνάμεων και επανασχεδιασμό. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και αναμένεται να επηρεάσει κάθε πτυχή της δραστηριότητας στην Πελοπόννησο.
Αναφέρω χαρακτηριστικά:
→ Τη Γεωργία. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, η κλιματική κρίση λοιπόν επηρεάζει τη γεωργική και κατ’ επέκταση ολόκληρη την οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια.
→ Το Φυσικό Περιβάλλον. Περισσότερες από (15) δεκαπέντε περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές ιδιαίτερου κάλλους, όπως αυτή της Βοϊδοκοιλιάς στην Πυλία ενώ η Πελοπόννησος έχει πάνω από 42 βιότοπους και σπάνια σπήλαια, όπως αυτά του Διρού στη Λακωνία και του Κάψια στην Αρκαδία. Οι τόποι αυτοί απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση.
→ Την Πολιτιστική Κληρονομιά. Πάνω από 60 αρχαιολογικοί χώροι έχουν καταγραφεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τους οποίους πρέπει να εκπονηθούν σχέδια πυροπροστασίας και πυρόσβεσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.
Προτείνουμε:
1️⃣ Την Κατασκευή και λειτουργία Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας που θα συλλέγει δεδομένα μέσω ψηφιακών εργαλείων τόσο για τη Γεωργία όσο και για τους αρχαιολογικούς χώρους. Θα αξιοποιήσουμε το διαλειτουργικό σύστημα δικτύου ασύρματων αισθητήρων σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα, ένα έργο που η κυβέρνηση το έχει εντάξει ήδη στο Ταμείο Ανάκαμψης.
2️⃣ Ενίσχυση των υποδομών Πολιτικής Προστασίας για πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική κρίση. Θεωρούμε αναγκαία τη συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών αλλά και το κεντρικό κράτος για την εκπαίδευση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού στην Πολιτική Προστασία.
3️⃣ Κατασκευή και αναβάθμιση έργων προστασίας από τις κατολισθήσεις και πλημμύρες.
4️⃣ Δημιουργία αναβαθμίδων σε ορεινές περιοχές για συγκράτηση εδαφών, με παράλληλη διάνοιξη μονοπατιών σε ορεινές δασικές περιοχές.
Η οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας σήμερα είναι σημαντικότερη από ποτέ. Στόχος μας είναι να διαβουλευτούμε με όλες τις δυνάμεις του περιφερειακού συμβουλίου για να σχεδιάσουμε δράσεις και να εμπλέξουμε όλους τους φορείς, του Κράτους και της Κοινωνίας των Πολιτών για να τις υλοποιήσουμε.

No posts selected!

Ροή Ειδήσεων