• Αναζήτηση

Έκπτωτοι 4 πρόεδροι κοινοτήτων Τριφυλίας και 2 τοπικοί σύμβουλοι λόγω… οφειλών

4 πρόεδροι κοινοτήτων Τριφυλίας και 2 τοπικοί σύμβουλοι που εξελέγησαν στις δημοτικές εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου, εκπίπτουν αυτοδίκαια του αξιώματός τους λόγω οφειλής άνω των 300 ευρώ και μη έγκαιρης αποπληρωμής ή ρύθμισής της σε Κοινωφελείς Δημοτικές Επιχειρήσεις, σε ΔΕΥΑ ή σε νομικά πρόσωπα του δήμου.

 

Η απόφαση έχει αναρτηθεί και στο διαύγεια.

 

Η αυτοδίκαιη έκπτωσή τους προβλέπεται στο σχετικό νόμο του 2021 (4804/21), ο οποίος αναφέρεται στο «ασυμβίβαστο λόγω οφειλών», και σύμφωνα με αυτόν, δίνονταν χρονικό περιθώριο στους εκλεγέντες είτε να εξοφλήσουν εντός 10ημέρου από την ανακήρυξή τους από τα τοπικά Πρωτοδικεία τις οφειλές τους είτε να τις ρυθμίσουν, ωστόσο, για διάφορους λόγους δεν το έπραξαν, με αποτέλεσμα να εκδοθούν οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις του Επόπτη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που επικυρώνουν την έκπτωσή τους από το αξίωμα του δημοτικού ή τοπικού συμβούλου.

Να σημειωθεί ότι οι έκπτωτοι δημοτικοί ή τοπικοί σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης έκπτωσής τους από το αξίωμα. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει και τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, καθώς είναι μεγάλος ο αριθμός δήμων της χώρας με αντίστοιχες περιπτώσεις.

Ροή Ειδήσεων